Kiểm tra bảo hành

Kiểm tra thời gian bảo hành, sản phẩm chính hãng.

MyPlace

MyPlace là Ứng dụng quản lý bảo hành và tích điểm thưởng cho hệ thống khách hàng và đại lý.

Download on the app store Download on the play store

Serial: [[ vm.d.serial ]] không được tìm thấy.

Bạn vui lòng thử lại với số serial khác.


Model: [[ vm.m.checkResult.Name ]]


[[ vm.m.checkResult.SmallText ]]
[[ vm.m.checkResult.Serial ]]
[[ vm.m.checkResult.WarrantyTime ]] tháng
[[ vm.m.checkResult.DateImport ]]
[[ vm.m.checkResult.ActiveDate ]]
[[ vm.m.checkResult.ExpireDate ]]
[[ vm.m.checkResult.MemberName ]]
[[ vm.m.checkResult.ExpireDay ]] ngày
Sản phẩm đã hết bảo hành